Měsíčník

MĚSÍČNÍK (kresba a scénář: Štěpánka Jislová)

Třístránkový Měsíčník vznikl jako jeden ze sedmi komiksů v rámci sympozia Gender: Redefined organizovaném českými Laydeez Do Comics. Jde o parodický nástřel dámského magazínu, který se zajímá jen o jednu věc – menstruaci. Menstruace není úplně populární téma ani zážitek, a proto se o ní moc nemluví a kdekomu o ní chybí základní informace. A přitom se týká větší části života větší části žen a bez ní by tu nikdo z nás nebyl. Možná, že by tomuto tématu sedla atraktivnější podoba, ostatně nejpopulárnější ženské časopisy odebírá pravidelně více než půl milionu čtenářek.