Test

(scénář a kresba: Štěpánka Jislová, 2 strany, 2017)