Jak spasit svět

Jak spasit svět (scénář a kresba: Štěpánka Jislová, 8 stran, 2017)

Tento komiks byl původně vytvořen pro soutěž Re-Animate Europe, která je organizována každé dva roky nadací Friedricha Naumanna. Třetího ročníku se spolu semnou zúčastnilo přes 70 autorů, ze kterých porota vybrala 7 finalistů a ti své příběhy dokončili. Můj příběh nakonec skončil na krásném třetím místě.

Komiks, který v sobě nezapře Chrise Warea, vychází z myšlenky, že pokud se má cokoli zlepšit, člověk musí začít od sebe. Sesbírala jsem osm obecných pravidel, které by možná mohly vést k lepšímu životu a jelikož má EU tak ráda všechny možné manuály, sestavila jsem je do komiksové příručky. Poslední dobou jsem hodně přemýšlela nad tím, že v komiksu se neustále opakuje filmová řeč a že možná by bylo zajímavé prozkoumat, jaké výrazové prostředky náleží oproti ostatním médiím pouze komiksu. A tak vzniklo něco na pomezí infografiky a sekvenčního vyprávění.